BCM Finans

BCM Finans

Webbasert og brukervennlig forvaltnings- og rapporteringssystem for gjeldsporteføljer.

 

Bergen Capital Management AS tilbyr i samarbeid med Nordkap AB et webbasert, vedlikeholdsfritt og brukervennlig forvaltnings- og rapporteringssystem for håndtering av gjeldsporteføljer. Nordkaps visjon er å bli Nordens ledende webbaserte finansverktøy, der brukervennlighet, fleksibilitet og realtidsinformasjon er i fokus. Den norske versjonen av systemet heter BCM Finans og tilbys norske kommuner, fylkeskommuner og private selskap, herunder kraftselskap og eiendomsselskap mfl.

 

Logg inn på BCM Finans her

 

BCM Finans

 

BCM Finans utvikles med tanke på

 

Rapportering

 

Salg, markedsføring og kvalitetssikring foretas av BCM i det norske markedet

 

Demo/presentasjon av systemet