Om oss

Bergen Capital Management AS er et uavhengig verdipapirforetak som er eiet av de ansatte. Selskapet ble startet som Kommunalfinans AS i 1992 som et rådgivningsselskap og fikk i 1998 konsesjon til å drive aktiv forvaltning og senere også mottak og formidling av ordre samt investeringsrådgivning. Les mer om vår konsesjon fra Finanstilsynet her.

 

Kommunalfinans

Kommunalfinans AS ble stiftet med utgangspunkt i en ide om at selskapet skulle fungere som en finansiell sparringspartner for kommuners økonomiavdeling. Senere har dette utviklet seg til å omfatte både offentlig og privat sektor innunder Bergen Capital Management AS. I dag er gjeldsforvaltning et primærområde som tilbys offentlig sektor, sammen med finansiell rådgivning og aktiv forvaltning. Disse områdene tilbys også privat sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter over NOK 80 milliarder innenfor passiva og NOK 1 milliard innen aktiv forvaltning. Les mer om Kommunalfinans her.

Aktiv forvaltning

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive aktiv forvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis. Vi forvalter NOK 1 milliard for våre kunder. Aktiv forvaltning tilbys både offentlige og private institusjoner, kommuner, stiftelser og privatpersoner. Les mer om aktiv forvaltning her.