Om oss

Bergen Capital Management AS er et uavhengig verdipapirforetak som er eiet av de ansatte. Selskapet ble startet som Kommunalfinans AS i 1992 som et rådgivningsselskap og fikk i 1998 konsesjon til å drive porteføljeforvaltning og senere også mottak og formidling av ordre samt investeringsrådgivning. Les mer om vår konsesjon fra Finanstilsynet her

Kommunalfinans AS ble stiftet med utgangspunkt i en ide om at selskapet skulle fungere som en finansiell sparringspartner for kommunes økonomiavdeling.

Gjeldsforvaltning

Gjeldsforvaltning er vårt primærområde og tilbys offentlig sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter over NOK 85 milliarder på vegne av kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak.

Porteføljeforvaltning

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis og fond. Vi forvalter NOK 1 milliard for våre kunder. Porteføljeforvaltning tilbys både offentlige og private institusjoner, kommuner, stiftelser og privatpersoner.