Om oss

Bergen Capital Management er et uavhengig verdipapirselskap som er eiet av de ansatte. Selskapet ble startet som Kommunalfinans as i 1992 som et rådgivningsselskap og fikk i 1998 konsesjon til å drive porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning. Les mer om vår konsesjon fra Finanstilsynet her.

 

Kommunalfinans

Kommunalfinans as ble stiftet med utgangspunkt i en ide om at selskapet skulle fungere som en finansiell sparringspartner for kommuners økonomiavdeling. Senere har dette utviklet seg til å omfatte både offentlig og privat sektor innunder Bergen Capital Management as. I dag er gjeldsforvaltning et primærområde som tilbys offentlig sektor, sammen med finansiell rådgivning og porteføleforvaltning, som også tilbys privat sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter over NOK 85 milliarder innenfor gjeld og NOK 1 milliard innen porteføljeforvaltning.

Porteføljeforvaltning

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis. Vi forvalter NOK 1 milliard for våre kunder.