Om porteføljeforvaltning

Skreddersydde forvaltningsløsninger av kommunens overskuddslikviditet.

Vi tilrettelegger porteføljene og investerer i langsiktige lavrisiko instrumenter tilpasset kommunens finansreglement.

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis og fond. Vi forvalter ca. NOK 1 milliard for våre kunder.

Porteføljeforvaltning kan tilbys både kommuner, fylkeskommuner, offentlige og private institusjoner, stiftelser og privatpersoner.

 

For henvendelser om porteføljeforvaltning, ta kontakt med: