Porteføljeforvaltning

Skreddersydde forvaltningstjenester innen aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis

 

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis. Vi forvalter NOK 1 mrd. for våre kunder. Aktiv forvaltning tilbys både offentlige og private institusjoner, kommuner, stiftelser og privatpersoner. Les mer om porteføljeforvaltning her.

 

 

Aksjer

En unikt tilpasset portefølje bygges opp i henhold til kundens vedtatte investeringsrammer. Ved å diversifisere investeringen innen aksjer og egenkapitalbevis, skreddersys en unik portefølje innenfor kundens investeringsrammer. Alle kjøp og salg skjer i kundens navn, og kunden vil i praksis eie sitt eget unike fond.

Obligasjoner

Individuell portefølje basert på kundens investeringsstrategi. Balansestyring muliggjør stabile, lave netto finansieringskostnader. En individuell tilpasset portefølje bygges opp i henhold til kundens vedtatte investeringsrammer. Porteføljen består av obligasjonslån innen stat, kommune og industri. Alle kjøp og salg skjer i kundens navn, så kunden vil i praksis eie sitt eget unike rentefond. Vår kapitalforvaltningsorganisasjon er spesialisert på det norske egenkapital- og rentemarkedet, noe som reflekteres i nåværende investeringsmandater, portefølje og organisasjonens kompetanse og bakgrunn. På rentesiden forvalter selskapet både aktiva- og passiva for en rekke norske kommuner. Dette gir selskapet en bred rentekompetanse og ressurser.

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er eierandeler i sparebanker som handles på Oslo Børs. Risikoprofilen er relativt sett lavere enn ordinære aksjer da innbetalt kapital (bevis) har prioritet foran både sparebankenes reserver, gavefond og utbyttefond etter den tradisjonelle Sparebankmodellen.