Referanser

Et bindeledd for finansiering av offentlig verdiskapning i Norge

Det viktigste for oss er å ha fornøyde kunder og at tjenestene vi leverer gir en merverdi for den enkelte, i form av blant annet trygghet ved å ha en sparringspartner, kompetanse og rådgivning. Vi ønsker å være et bindeledd mellom kommune og finansierings- investeringskilde, hvor man sammen med andre kommuner drar nytte av å være i et fellesskap fremfor å være alene. Som liten eller stor, skal man få gode rentebetingelser og avkastning på investeringer.


Gjennom mer enn 20 år har vi ytt tjenester for kommuner over hele landet.