Fondsseleksjon

Bistand med valg av forvaltere og fond. Samlet rapportering tilpasset kommunens behov.

Vår erfaring

BCM har som selskap snart 30 års erfaring med forvaltning av kommunale aktiva, og har siden oppstart hatt kommunal sektor som satsningsområde. Vårt fortrinn ligger i kjennskap til sektoren over lang tid.

 

Hva vi tilbyr

Vi bistår med valg av forvaltere og fond tilpasset kommunens finansreglement. Vi er 100 % uavhengige, noe som betyr at vi tilbyr en helt objektiv rådgivning. Vi overvåker fondsporteføljen kontinuerlig og tilbyr skreddersydde rapporter som er tilpasset offentlig sektor.

 

Vår visjon

Norske kommuner skiller seg fra andre fondskunder med eget regelverk knyttet til finansforvaltning og regnskapsregler. Med andre ord vil nærhet og kompetanse på kommunal sektor være en styrke ved rådgivningen, og noe vi har med oss ved sammensetningen av en portefølje. Med et fondsunivers på over 30 000 fond i Europa er det utfordrende å gjøre gode investeringsvalg som passer inn i en kommunes etiske krav og krav om kontroll. Vår jobb er å sikre at fondets innhold harmonerer med de krav som kommunen har i sitt finansreglement og at avkastningen er tilfredsstillende gitt risikoprofil og markedsutvikling.