Grønn finansiering

Grønn finansiering

Kommuner og fylkeskommuner har noen fantastiske muligheter for å påvirke hvordan fremtiden bygges. BCM ønsker å bistå med å fremme grønne og bærekraftige investeringer gjennom bistand til utvelgelse av prosjekter og hvordan disse kan legges ut som en grønn obligasjon. På denne måten kan kommuner og fylkeskommuner forsterke sin miljøprofil og få betalt gjennom en rabattert rente.