Beskrivelse

En hovedbankavtale vil omfatte alle inn-og utbetalinger i virksomheten og ha innvirkning på både aktiva og passivaforvaltningen.

Bevissthet rundt kontostruktur og flistier er avgjørende for en god integrasjon mellom bank og tilknyttede systemer. Dette vil igjen gi muligheter for en optimalisert bankhverdag uten tidstyver og forsinkelser.

Produktutvikling innenfor bankfaget går raskt, og det utvikles konstant ny produkter, tjenester og transaksjonstyper.Et riktig valg av produkt kan ha stor betydning i hverdagen.

En god hovedbankavtale handler ikke bare om pris, en god avtale er med på å sikre de til enhver tid gunstigste løsningene i markedet.

Bergen Capital Managment er en uavhenigig rådgiver som følger bankmarkedet, kommunemarkedet og innkjøpsfaget tett. Vi har kompetansen og erfaringen soom vil være avgjørende for at du som kunde skal kunne oppnå en best mulig avtale.