Personvernerklæring og informasjonskapsler

 

Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Bergen Capital Management AS samler inn og bruker personopplysninger.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Bergen Capital Management AS, ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger på kunder

Bergen Capital Management AS er pålagt ved lov å innhente og behandle visse typer personopplysninger. Dette gjelder for eksempel navn, personnummer, opplysninger knyttet til hvitvaskingskontroll og egnethetsvurdering.  

Det fremste målet med Bergen Capital Managements behandling av personopplysninger på kunder er å oppfylle avtaleforholdet, inkludert å gi best mulig rådgivning, oppfølging og kommunikasjon.

Bergen Capital Management har en berettiget interesse i å sende markedsføring på e-post til sine kunder og gjør dette i form av informasjon av relevante nyheter, produkter og tjenester samt invitasjoner til relevante arrangementer. Du kan når som helst reservere deg mot dette ved å kontakte post@bergencapitalmanagement.no Vi sporer ingen e-postutsendelser til deg som kunde.  

 

Personopplysninger på leverandører og samarbeidspartnere

Bergen Capital Management AS behandler personopplysninger på leverandører og samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, telefon og e-post i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen.

 

Hvor innhentes opplysningene fra?

Bergen Capital Management AS innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Dersom vi henter opplysninger fra andre steder vil vi informere deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

 

Seminar / Arrangement

Ved påmelding til seminar vil Bergen Capital Management AS be deg om å registrere navn, organisasjon, e-post, telefonnummer, stilling og fakturareferanse. Med unntak av navn og organisasjon, som vil bli publisert på deltakerlister, deles opplysninger ikke med andre. 

 

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundedokumentasjon

Når Bergen Capital Management AS yter investeringstjenester til eksisterende eller potensielle kunder er vi forpliktet til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundedokumentasjon som e-post og møter. Lydopptak og annen kundedokumentasjon er vi forpliktet til å oppbevare i 5 år.

 

Utlevering av personopplysninger på kunder

For å oppfylle avtaleforholdet til kundene vil Bergen Capital Management AS formidle kontaktinformasjon (herunder navn, e-post og telefon nummer) til aktuelle motparter i forbindelse med låneopptak eller investering.

Bergen Capital Management AS vil ikke utlevere andre personopplysninger enn i overnevnte tilfelle til tredjeparter uten ditt samtykke.

Bergen Capital Management AS er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere hvitvasking, terrorfinansiering, bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysninger kan bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politi og andre offentlige myndigheter i denne forbindelse. Bergen Capital Management AS er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM.

 

Databehandler

Bergen Capital Management AS har inngått databehandler avtaler med aktuelle leverandører knyttet til løpende drift. Databehandler avtalene regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til, og har taushetsplikt. Bergen Capital Management AS bruker ikke leverandører utenfor EU/EØS.

 

Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som innhentes av Bergen Capital Management AS skal sikres med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Ved utlevering av personopplysninger som krever konfidensialitet (etter samtykke), skal slik utlevering skje ved bruk av kryptert e-post. 

 

Dine rettigheter

Alle registrerte har lovbestemte rettigheter til knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter rett til informasjon om formål og forventet lagringstid, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling, samt rett til å motsette seg behandling og til å protestere på automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Slike forespørsler skal rettes til post@bergencapitalmanagement.no, og Bergen Capital Management AS er forpliktet til å besvare henvendelsen innen 30 dager.

 

Sletting

Bergen Capital Management AS sletter opplysningene når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysninger frem til lovpålagte lagringsfrister opphører.

 

Spørsmål og klager

Hvis du lurer på noe angående denne personvernerklæringen eller Bergen Capital Management AS sin behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på telefon +47 47 64 22 00 eller på e-post post@bergencapitalmanagement.no. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/.

 

Informasjonskapsler

Bergen Capital Management AS bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden www.bergencapitalmanagement.no for å analysere brukermønster. En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin. Filene kan kun leses av bergencapitalmanagement.no og brukeren selv, og benyttes for eksempel for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket nettsted brukeren kom fra. Bruk av nettstedet kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner og informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Formålet med informasjonskapsler er å få statistikk om bruken av nettstedet som hjelp til videre utvikling og forbedring av tjenesten. Bruk av informasjonskapsler kan også forbedre ytelsen for brukeren, for eksempel ved at sider lastes raskere.

De som behandler opplysningene, er Bergen Capital Management AS sin administrasjon og de leverandørene som benyttes til vedlikehold, utvikling og søk på nettstedet.

Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på vårt nettsted, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

 

Google Analytics

Bergen Capital Management AS bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Verktøyet mottar generell statistikk, som nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

Dersom du generelt sett ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan du laste ned en utvidelse for nettleseren din på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout