Referanser

Et bindeledd for finansiering av offentlig verdiskapning i Norge

Det viktigste for oss er å ha fornøyde kunder og at tjenestene vi leverer gir en merverdi for den enkelte, i form av blant annet trygghet ved å ha en sparringspartner, kompetanse og rådgivning. Vi ønsker å være et bindeledd mellom kommune og finansierings- investeringskilde, hvor man sammen med andre kommuner drar nytte av å være i et fellesskap fremfor å være alene. Som liten eller stor, skal man få gode rentebetingelser og avkastning på investeringer.


Gjennom mer enn 20 år, har vi ytt tjenester for kommuner over hele landet. Nedenfor er kommunene som er kunde hos oss i dag listet opp innen gjeldsforvaltning og porteføljeforvaltning.