Forvaltning

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning tilbys det skreddersydde løsninger tilpasset våre kunders behov for plassering av mellomlang og langsiktig likviditet. 

Bergen Capital Management tilbyr aktiv forvaltning av obligasjoner, norske aksjer, egenkapitalbevis, og fond.

Vi forvalter ca. NOK 1 milliard for våre kunder. Porteføljeforvaltning tilbys både offentlige og private institusjoner, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og privatpersoner.

BCM er et 100 % uavhengig selskap.