Rapportering

BCM sender ut månedlige rapporter til alle kunder med sentrale nøkkeltall for porteføljen. 

 

Vi tilbyr tilpassede rapporteringsløsninger med uavhengig kontroll av de enkeltes finansreglement. Uavhengig og selvstendig Compliance-funksjon i BCM er ansvarlig for kvalitetssikring av rapportene i henhold til strategi og mandater. Innenfor offentlig sektor har BCM utviklet tertialrapporter som tilfredsstiller de eksplisitte kravene i lov og forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på kommunens finansreglement og investeringsstrategi, er rapporten skreddersydd den enkelte kunde og er mer omfattende enn månedsrapportene. Administrasjonen mottar et utkast til rapport som kan gjennomgås og diskuteres i forkant av fremleggelse overfor kommunestyret eller formannskapet.