top of page

BCM deltar i viktig fora om bærekraft

BCM ble i september invitert til å delta i DCM Committee i regi av Oslo Børs. Komiteen er sammensatt av sentrale markedsaktører innenfor obligasjonsmarkedet og BCM representerer her fylkeskommuner og kommuners andel av obligasjonsmarkedet. På møtet ble DCM (Debt Capital Market) trender og EU Green Bond Standard diskutert. Komiteen vil også fungere som en informasjonskilde for Oslo Børs om ulike tema innenfor obligasjonsmarkedet.


Commentaires


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page