top of page

BCM er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert (@miljofyrtarn). Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med

miljøforbedringer og grønn omstilling.


Vi i BCM mener vi har en stor mulighet til å påvirke i riktig retning og på den måten ta del i det grønne skiftet. Det viktigste er den jobben vi gjør overfor våre kunder:

  • Vi jobber kontinuerlig med å identifisere prosjekter hos våre kunder som kan kvalifisere til grønn finansiering

  • Vi har utviklet et rammeverk og standardiserte løsninger for grønne obligasjoner som er tilpasset kommunal sektor

  • ESG er integrert i vår investeringsprosess og vi investerer i veldrevne og bærekraftige selskaper

  • Vi inkluderer ESG-området som en del av tildelingskriteriene og kvalifikasjonskravene ved konkurranseutsetting av hovedbankavtaler

  • Vi holder oss oppdatert på ESG regelverk og deler vår kompetanse med våre kunder gjennom kurs og webinarer


Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!Commentaires


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page