top of page

Første grønne obligasjonslån for Vestland fylkeskommune

23. februar åpnet Vestlandshuset for rundt 800 ansatte i Vestland fylkeskommune. Vestlandshuset står på tomten til det gamle fylkeshuset til Hordaland fylkeskommune og er et bærekraftig, fleksibelt og åpent hus, der samarbeid og samhandling står sentralt. Vestland vedtok sin første klimaplan like før årsskiftet og tar mål av seg å være en pådriver for klimaomstilling i Vestland fylke og bli et nullutslippssamfunn innen 2030.


Bygget med en kostnadsramme på om lag 1,2 mrd. kroner kvalifiserer til grønn finansiering, og i forrige uke ble det første grønne obligasjonslånet på 457 mill. kroner lagt ut med bistand fra BCM til stor interesse fra markedet.


Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune


Etter at Agder fylkeskommune i november la ut den første grønne obligasjonen siden 2015 har det vært stor interesse for produktet. BCM har hatt flere forespørsler og jobber nå på spreng for å klargjøre flere grønne obligasjoner. Arbeidet er tidkrevende, men med nytt rammeverk på plass er det flere kommuner og fylkeskommuner som nå ønsker å hente grønn finansiering gjennom verdipapirmarkedet. Dette er en viktig utvikling, ikke bare for kommuner og fylkeskommuner, men også fordi pensjonskasser, livselskap, banker og fondsforvaltere har et stort behov for grønne investerings-muligheter. Kommunepapirer er kategorisert som lav risiko for en investor og kombinasjonen av grønt og lav risiko fører til en økt betalingsvillighet i markedet. For en kommune betyr dette konkurranse om lånet og dermed en relativt sett lavere rente på lånet.


Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune


Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page