top of page

Første grønne obligasjonslån i kommunemarkedet siden 2015

Et krevende ESG-regelverk, krav om rapportering og kostbar tredjepartsvurdering har hittil gjort det vanskelig for kommuner og fylkeskommuner og hente grønn finansiering gjennom verdipapirmarkedet. BCM har lenge sett på muligheter for å konkurranseutsette grønne obligasjonslån i verdipapirmarkedet og har nå utarbeidet et rammeverk som er tilpasset kommuner. BCM har en avtale med Multiconsult som gjennomgår rammeverket og gir en "second opinion" før tilslutt Oslo Børs noterer lånet på den "grønne listen". Transaksjonen er viktig, ikke bare for kommuner og fylkeskommuner som kan finansiere grønne prosjekter gjennom verdipapirmarkedet, men også fordi pensjonskasser, livselskap, banker og fondsforvaltere har et stort behov for grønne investeringsmuligheter. Kommunepapirer er kategorisert som lav risiko for en investor og kombinasjonen av grønt og lav risiko fører til en økt betalingsvillighet i markedet. For en kommune betyr dette konkurranse om lånet og dermed en relativt sett lavere rente på lånet.

Pressemelding BCM171122
.pdf
Last ned PDF • 446KB


תגובות


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page