top of page

Jubel for første grønne kommuneobligasjon på Oslo Børs

Fylkesordfører Arne Thomassen fikk æren av å ringe i bjellen ved åpning av Oslo Børs 18. januar. Bakgrunnen for dette var å markere at Agder er første fylkeskommune i Norge (og første i kommunal sektor siden 2015) som har notert et grønt obligasjonslån på Oslo Børs. Flere av Agders ordførere var tilstede på Oslo Børs sin høytidelige bjelleseremoni.


For BCM var dette gjennombruddet vi har jobbet for og gledet oss til i mange år. Skal vi nå målene i Parisavtalen, er nettopp kommunal sektors fokus på klima og bærekraft av stor betydning. Vi vil takke Agder fylkeskommune for oppdraget og for et nært og konstruktivt samarbeid underveis både med administrasjonen i Agder, vår samarbeidspartner for god annenpartsvurdering og Oslo Børs for sparring underveis og ikke minst en meget fin bjelleseremoni.

Kommunene har vært tidlig ute med klimaregnskap og utslippsmål. Dette, kombinert med et tilpasset rammeverk for kommunale prosjekter, gjør det nå enklere for kommuner å hente "grønne penger" i markedet. Det faktum at kommunale obligasjoner både er grønne og trygge samtidig gjør at etterspørselen i markedet fra pensjons- og livselskaper er høy, noe som igjen fører til lavere rente for kommunen.

Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page