top of page

Kjære Kenneth - lykke til som pensjonist

Kenneth Christoffersen har vært både motor og hjerne til BCM som han grunnla i 1992. Ideen hans var å skape et uavhengig rådgivningsmiljø for kommuner innen finansforvaltning. Kommunalfinans ble etablert 6. januar 1992 i en turbulent tid hvor Norges Bank hadde skrudd renta i taket for å forsvare kronekursen. I 1998 søkte BCM konsesjon, fra den gang Kredittilsynet, og ble opprettet som et verdipapirforetak.


Kenneth har gjennom mer enn 30 år bygget et selskap som leverer tjenester til over 100 kommuner, fylkeskommuner, IKS og andre selskap. Han var først ute med konseptet gjeldsforvaltning for kommunal sektor, et konsept som i dag har vokst til over 180 milliarder i forvaltning. BCM leverer gode resultater og Kenneth kan nyte sin pensjonisttilværelse med sikkerhet om at han har et dedikert team som skal utvikle selskapet videre.


Vi takker deg Kenneth og ønsker deg lykke til med pensjonistlivet og ser frem til videre samarbeid i styret. "Gjennom ditt engasjement har du ikke bare startet dette selskapet, men også formet BCM til det det er i dag"


Ansatte, kunder og samarbeidspartnere kommer til å savne ditt gode humør, pågangsmot og fortellerevne.

Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page