top of page

Markedsrapport mai 2024

Mens det norske markedet var stengt, avholdt Fed rentemøte allerede første dagen i mai. Som ventet ble det ikke noen endringer på styringsrenten og sentralbanksjef Powel trakk frem at rentekuttet kommer senere enn tidligere indikert. Med inflasjonstall som hittil i år har vært høyere enn ventet, ser Fed at vi fremdeles er langt unna inflasjonsmålet på 2 %. De vil ikke kutte for tidlig, men sier samtidig at det skal mye til for å heve renten for å tvinge inflasjonen ned. Markedet priser nå inn et kutt først i november. Det er fremdeles usikkert om det også blir et kutt i september. Det har imidlertid vært noen lyspunkter for dem som ønsker et tidligere rentekutt. Antall nye stillinger utenfor jordbruket (Nonfarm Payroll) viste at veksten var langt svakere sammenlignet med forrige rapport og lønnsveksten var også svakere. Samtidig kom også ISM indeksen for servicenæringen som gikk ned til 49,4, mens markedet hadde forventet en oppgang. Dette er også første gang siden 2022 at indeksen er under 50, noe som indikerer en nedgang i økonomien. Når det gjelder inflasjonen, var det en flat utvikling på PCE-inflasjonen, og en månedsvekst 0,2 % på totalinflasjonen og 0,3 % på kjerneinflasjonen. Dette må jo kunne sies å være positivt etter en oppgang tidligere i år.


På forrige rentemøte i Norges Bank ble det sagt at det kunne være aktuelt med rentekutt i september, men på møtet nå i mai gikk de bort fra dette. Som ventet ble renten holdt uendret, men rentekuttet ser ut til å bli utsatt. Bakgrunnen for utsettelsen er blant annet den svake norske kronen (som faktisk har styrket seg i ukene etter rentemøtet), høyere lønnsvekst enn ventet og ikke minst utviklingen i rentemarkedet internasjonalt. Nå kom riktignok inflasjonstallene inn lavere enn i forrige måned, men dette gjorde neppe store utslag på vurderingen da dette var mer eller mindre forventet. Markedet priser nå inn et kutt først i desember.


Aksjemarkedene har hatt en sterk måned til tross for utsatte rentekutt. Men så er vel også aksjeinvestorer mer positive av natur enn renteinvestorer? Mens rentemarkedet gjerne ser på utsatte rentekutt, så fokuserer aksjeinvestorene gjerne mer på at det faktisk kommer et kutt. Og kutt er jo bra. Vi har det siste året sett store innganger i pengemarkedsfond da renten omsider har kommet opp. Dette er gjerne penger som skal tilbake til aksjemarkedet nå som renten skal ned igjen og kan være med å forklare styrken på børsene i forkant av et rentekutt.  Oslo Børs har i tillegg fått god drahjelp av shippingselskaper som har hatt en svært god måned i aksjemarkedet. Fremdeles fremstår ikke Oslo Børs som spesiell dyr på P/E nivåer i forhold til historiske nivåer, men samtidig er risikopremien sammenlignet med risikofri rente på lave nivåer.


Vi oppsummerer mai med følgende data per 31.05.2024:

US 10 år stat

4,51%

 

Endring mnd.

Hittil i år

Norsk 10 år stat

3,73 %

OSEBX

+5,06 %

+10,25 %

Norsk 10 år swap

3,91 %

S&P 500

+4,80 %

+10,64 %

Brent

81,04 USD

Nasdaq

+6,88 %

+11,48 %


Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page