top of page

Markedsrapport november 2023

November måned er historie og også denne måneden har renten spilt førstefiolin. Etter at amerikansk 10 åring snuste på 5 prosentsnivået i oktober, har vi denne måneden sett et relativ kraftig rentefall over hele linjen, noe som aksjemarkedene, særlig vekstaksjer, satte pris på. Videre har det vært en sjelden lekkasje i Norges Bank, da de offentliggjorde viktige tall fra Regionale nettverksrapporter før tiden, noe som snudde opp ned på markedets spådommer for det kommende rentemøte i desember.


Det er nok en mulig rentetopp som er hoveddriveren på rentefallet vi har sett siste måned. Allerede på månedens første dag valgte Fed nok en gang å holde renten uendret som ventet. Til tross for sterk vekst i økonomien, vektla Powel at de lange rentene har kommet opp og vil være innstrammende i seg selv. Samtidig presiserer de at utviklingen fremover vil være avgjørende for hvorvidt toppen er nådd eller ikke og utelukker ikke videre heving selv om det er flere måneder siden forrige heving. Videre kan det trekkes frem ISM tall fra industrien som falt tilbake igjen, ned til 46,70 fra 49 forrige måned. Arbeidsmarkedsrapporten var også svakere enn forrige måned og de to forrige rapportene ble dessuten nedrevidert med over 100.000 jobber og arbeidsledigheten ser ut til å løfte seg.


Inflasjonstallene viste også en videre nedgang. Kjerneinflasjonen kom inn på 4,0 %, sammenlignet med 4,1 % måneden før og totalinflasjonen kom inn på 3,2 %, ned fra 3,7 % ved forrige rapport. Begge tallene var bedre enn ventet.


Norges Bank har lenge signalisert at det mest sannsynlig blir en ny renteøkning på 25 punkter i desember og dette ble gjentatt på rentemøtet i november. Det ble også påpekt at hvis de blir sikrere på at inflasjonen er på vei ned, er ikke dette like nødvendig. Sånn sett satte inflasjonstallene spikeren i kisten, når SSB meldte om en kjerneinflasjon på 6 % og totalinflasjon på 4 %. Begge tall var høyere enn forrige måned og over hva markedet ventet og troen på heving økte i styrke. Men så var det dette med lekkasjer. Ved en feil publiserte NB deler av tallmaterialet fra Regionalt nettverk helt på tampen av måneden. Rapporten viste til svekket økonomisk aktivitet, særlig i første kvartal 2024, noe som var mer enn tidligere indikert av NB. Etter dette har rentene falt betraktelig og flere markedsaktører taler for at Norges Bank ikke vil heve rentene på møtet i desember.


Aksjemarkedene internasjonalt har selvfølgelig satt pris på lavere renteutsikter og vi har sett en svært sterk november etter å ha falt mer eller mindre sammenhengende siden sommer. Oslo Børs har ikke vært like svak som de internasjonale markedene, men har også blitt styrket gjennom november.


Vi oppsummerer november med følgende data per 30.11. Amerikansk 10 åring ligger på 4,333 %. Norsk 10 åring er på 3,5759 %. Norsk 10 års swap er på 3,664%. Oljeprisen er på 80,31 USD. OSEBX var opp 1,78 % og er opp 9,66 % hittil i år, OSEFX var opp 2,95 % og er opp 9,88 % hittil i år. S&P 500 var opp 8,92 % og er opp 18,97 % hittil i år. NASDAQ var opp 10,70 % og er opp 36,18 % hittil i år.
bottom of page