top of page

Stor interesse for ny grønn obligasjon

Nok en vellykket grønn transaksjon for Vestland fylkeskommune. Lånet delfinansierer Vestlandshuset, et bygg med en tydelig klimavennlig profil. Det var god konkurranse i markedet og dette gir tilbakemelding om en tydelig grønn renteeffekt fra investorer. Fylkeskommunen oppnådde en betydelig rentebesparelse på grønn rente etter 12 mottatte tilbud på forespurte løpetider. Vestland jobber målrettet med bærekraftig verdiskapning og kan da oppnå gunstige grønne renter. Fylkeskommunene er viktige bidragsytere til et marked for grønne obligasjoner der Vestland og Agder ligger i front.

Foto: NTB, Bjelleseremoni januar 2023, markering av Vestland fylkeskommunes første grønne obligasjon

Commentaires


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page