Steinar Mørch-Olsen

Steinar Mørch-Olsen

Senior forvalter/ansvarlig bankavtaler

(+47) 479 84 042 Steinar@bergencapitalmanagement.no LinkedIn

Mørch-Olsen er sertfisert i offentlige anskaffelser, og har lang erfaring med konkurranseutsetting av bankavtaler. Han er utdannet Kommunalkandidat, renteanalytiker og har en master i styring og ledelse. Han har lang erfaring med kommunal finans fra Kommunalbanken og fra Finansinnkjøp. 

Steinar er ansvarlig for hovedbankavtaler og andre konsulentoppdrag, samt gjeldsforvaltning for kommuner, fylkeskommuner og selskaper.