Veronica B. Nilsen

Veronica B. Nilsen

Leder Compliance & Kvalitet

(+47) 938 95 773 Veronica@bergencapitalmanagement.no LinkedIn

Nilsen er utdannet Bachelor of International Business ved Griffith University. Hun har 3 års erfaring fra backoffice/koordinatorfunksjon i finansbransjen og 4 års erfaring som lønn- og regnskapsansvarlig. I 2013 fikk hun rollen som Leder for Compliance og Kvalitet i Bergen Capital Management og er ansvarlig for etablering og kvalitetssikring av avtaler og kundedokumentasjon.  Nilsen har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av rutiner, retningslinjer og instrukser i selskapet samt løpende overvåkning og kontroll med at selskapet etterlever sine forpliktelser. Nilsen fungerer som rådgiver både internt og ekstern overfor kunder i Compliance relaterte spørsmål.