top of page
BCM aug23_56.jpg

Gjeldsforvaltning

Skreddersydde finansieringsløsninger 
for kommunal sektor 

BMC_kontor78.jpg

Rådgiving

Rammene i kommunens finansreglement danner grunnlaget for rådgivningen vi gir til kommunene, og tilpasses hver enkelt kommune.  Med utgangspunkt i kommunens finansreglement foreslår BCM en passende struktur på gjeldsporteføljen basert på vårt rentesyn. Sammen med kommunen utarbeides en strategi og det vil være kommunen selv som tar den endelige beslutningen på porteføljesammensetning.

BCM har et forvaltningsvolum på ca. NOK 180 milliarder fordelt på rundt 80 kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Siden 1992 har vi arbeidet aktivt ovenfor sektoren for å kunne sikre finansiering og gode rentebetingelser.

Vi opptrer som en uavhengig part mellom kunde og finansieringskilde og har gjennom et årelangt arbeid knyttet gode kontakter i markedet, som våre kunder kan dra nytte av. Vi har et kompetent team og vi stiller gjerne opp i kommunestyret eller formannskapet for en gjennomgang av kommunens låneportefølje.

Grønne obligasjonslån

BCM bistår kommuner med å identifisere prosjekter som kan kvalifisere til grønne lån. BCM bistår kommunen i arbeidet med rammeverket som må legges til grunn for vurdering av prosjektet. Vi har jobbet med konseptet over tid og har funnet frem til gode samarbeidspartnere for andre partsvurdering til gunstige priser. Kommuner som legger ut grønne obligasjonslån vil kunne oppnå en lavere rente.

BMC_kontor40.jpg
22_06_CG_BCM_Kontor-91_edited.jpg

En sparringspartner

En aktiv tilnærming til låneporteføljen ved å kombinere flere låneprodukter og flere långivere har gitt kommuner og fylkeskommuner økt tilgang til kapital til en markedspris som historisk har gitt store innsparinger. I tillegg til KLP og Kommunalbanken, benytter vi sertifikat- og obligasjonsmarkedet og henter inn tilbud fra opptil 7 ulike aktører som konkurrerer om å gi kommunen de beste vilkårene. Som en stor aktør drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder. Konkurranse gir resultater, se rentetabellen for nærmere opplysninger om hvilke betingelser vi oppnår for våre kunder.

Budsjettrenter

Vi bistår kommunen med utarbeidelse av renteestimat for kommende fireårsperiode. Dette gjøres som oftest på høsten i forbindelse med budsjettarbeidet, men vil også kunne gjøres på andre tidspunkt på året. Kommunen kan inkludere budsjetterte låneopptak, samt beregnede avdrag for fire-års perioden. Ved store renteendringer gjennom året, vil vi være behjelpelig med å oppdatere prognosen som er utarbeidet.

BCM aug23_29.jpg

Jostein Aksdal
Leder gjeldsforvaltning

Jannicke2_edited.png
Erlend_edited.png

Hege Christoffersen
Leder bærekraft og grønne obligasjoner

Jannicke Soltvedt

Forvalter og analytiker

 

Erlend Lade Støylen

Forvalter

Hege_edited.png
Jostein_edited.png
BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page