top of page
BMC_kontor59.jpg

Finansopplæring for kommunal sektor

Kurs & kompetanse
 

BCM er Norges fremste kompetansemiljø innen kommunal finansforvaltning. Selskapets satsing på kommunal sektor er forankret i sammensetningen av ansatte med kommunal kompetanse og erfaring fra finans. Flere av forvalterne har innehatt ledende stillinger innen økonomi og finans hos kommuner. Vårt mål er å dele vår kompetanse med kommunal sektor gjennom å opprette møteplasser mellom finans og kommunal sektor og tilpasse tilgjengelig informasjon slik at den er relevant for (fylkes-) kommuner.

Artikler

*Kan lastes ned ved å trykke på forside

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page