top of page
BCM aug23_1.jpg

Konsulenttjenester

Vi er et kompetansemiljø innen finans
og kommunaløkonomi og tilbyr
rådgivning på flere områder.

BCM representerer en betydelig andel kommuner innen finansområdet og har løpende dialog med sentrale aktører på vegne av kommunesektoren. Vi er et kompetansemiljø innen finans og kommunaløkonomi og tilbyr rådgivning på flere områder.

BCM fungerer som en uavhengig rådgiver utelukkende for kommunal sektor og jobber kontinuerlig for at våre kunder skal kunne dra nytte av et fellesskap gjennom faglig kompetanse som knytter finanssektoren opp mot kommunal sektor.

BMC_kontor82.jpg

Vår kompetanse

BCM har høy formal kompetanse og alle ansatte har mastergrad. Vi har i tillegg flere som er utdannet Kommunalkandidat. Vår erfaring strekker seg fra ledende stillinger innen økonomi og finans hos kommuner til stillinger i ledende meglerhus. To ansatte har også erfaring fra Kommunalbanken og en er spesialist på konkurranseutsetting av bankavtaler for kommuner.


BCM tilbyr rådgivning på flere områder:

Finansreglement
BCM har lang erfaring med å utarbeide og revidere finansreglement og rutiner for kommuner
og IKSer og kan vise til mange referanser.

Finansforvaltning
Gjennomgang av kommunens finansforvaltning opp imot kommunens finansreglement og
kravene i kommunelov og forskrift.

Lånestrategi
Analyse av låneporteføljen med forslag til lånestrategi og potensiale for besparelse.

Rapportering
Utarbeidelse av skreddersydde finansrapporter.

Investeringsreglement
Utarbeidelse av reglement og rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter
(realinvesteringer i bygg/anlegg mv.)

Eksempler på andre utførte oppdrag
- Verdsettelse av selskaper
- Økonomisk analyse av motpart ved kontraktsinngåelse
- Investeringsanalyse eiendom/prosjekter

- Rådgivning knyttet til regnskapsavslutning
- Plassering av kortsiktig likviditet, bank og pengemarked

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page