top of page
BMC_kontor43.jpg

Bankavtaler

En god finansforvaltning starter med en god hovedbankavtale 

En god hovedbankavtale handler ikke bare om pris, men er med på å sikre de til enhver tid beste løsningene i markedet. Bergen Capital Management er en uavhengig rådgiver som følger bankmarkedet, kommunemarkedet og innkjøpsfaget tett. Vi har kompetansen og erfaringen som er avgjørende for at du som kunde skal kunne oppnå en best mulig avtale.

 

Som din rådgiver vurderer vi rentenivåer, gebyrer og hvilke produkter bankene tilbyr. Kompetanse, bærekraftfokus, effektiviseringstiltak og digitale løsninger er viktige momenter for å kunne optimalisere finansforvaltningen, og vi tilrettelegger for skreddersydde tildelingskriterier. Bergen Capital Management vil avdekke de forskjeller som foreligger mellom de ulike bankene og beskrive hvordan disse vil påvirke kundens bankhverdag. Det er kommunen selv, som bruker av banken, som skal ha det siste ordet når det er snakk om valg av bankforbindelse.

Prosess

Ingen kunde er lik og nettopp derfor er skreddersøm essensielt i våre prosesser. En hovedbankavtale vil omfatte alle inn- og utbetalinger i virksomheten og ha innvirkning på både aktiva- og passivaforvaltningen. Bevissthet rundt kontostruktur og fil-stier er avgjørende for en god integrasjon mellom bank og tilknyttede systemer. Dette vil igjen gi muligheter for en optimalisert bankhverdag uten tidstyver og forsinkelser.

 

Produktutvikling innenfor bankfaget går raskt, og det utvikles konstant nye produkter, tjenester og transaksjonstyper. Bergen Capital Management innhenter nødvendig informasjon rundt kundens bruk og behov for banktjenester, samt vurdering av dagens betingelser opp mot gjeldene markedsforhold. Bergen Capital Management har lang erfaring med å utarbeide skreddersydde konkurransedokumenter. Dokumentene blir gjennomgått og vurdert i møte med kunden før konkurransen kunngjøres. Ønsker, behov, muligheter og potensielle effekter vil være sentralt i rådgivningen.

BMC_kontor39.jpg
0219_Barum_komm.png

Bærum
Kommune

standard_oygarden.png

Øygarden
Kommune

1901_Harstad_komm.png

Harstad
Kommune

Konsesjonskraft
IKS

Skjermbilde 2022-07-13 kl. 14.49.png

IVAR
IKS

5390294_2503476.png
Steinar_edited.png

Steinar Mørch-Olsen 

Senior forvalter & Ansvarlig bankavtaler

     

Torill_edited.png

Torill Dahl Høgheim 

Daglig leder

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
Kontakt

(+47) 47 64 22 00

post@bcmfinans.no

C. Sundts gate 37, 5. etg.

Du kan sammenligne våre priser med

andre selskaper på Finansportalen.no  

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page