top of page

Kundekontroll

Bergen Capital Management AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.

Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Skjemaet fyller du ut her

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page