top of page

Webinar | rentemøte Norges Bank og lånemarkedet for kommuner

23. juni 2023

Webinar

Om kurset

Norges Bank legger fram årets andre pengepolitiske rapport med nye renteprognoser. I gjeldende renteprognose fra mars var rentetoppen på mellom 3,50 og 3,75 prosent. Med svakere krone, høyere prisvekst og dyrere lønnsoppgjør enn Norges Bank forventet, er det mye som taler for at Norges Bank vil heven rentetoppen. Delta på vårt webinar og få en gjennomgang av rentemøtet og status i lånemakredet for fylkes-/kommuner.


  • Rentemøte i Norges Bank og utsikter for norsk økonomi

v/makroanalytiker Odmund Berg i DnB Markets

  • Lånemarkedet for kommuner og fylkeskommuner

v/forvalter Jostein Aksdal i BCM

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page