top of page

Webinar | rentemøte Norges Bank og lånemarkedet for kommuner

16. desember 2022

Webinar

Om kurset

Norges Bank hever med all sannsynlighet styringsrenten for 8. gang i år på rentemøtet 15. desember. Blir det 0,25 eller 0,5 prosentpoeng denne gang, og er rentetoppen snart nådd? Norges Bank publiserer også Pengepolitisk Rapport med nye prognoser for norsk økonomi. Siden forrige rapport i september har BNP-veksten vært langt bedre enn ventet, inflasjonen høyere og arbeidsledigheten lavere enn Norges Bank ventet. Vi vil med dette invitere deg til et webinar der vi ser nærmere på rapporten og utsikter for norsk og internasjonal økonomi og lånemarkedet for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper.


  • Rentemøte i Norges Bank og utsikter for norsk økonomi

v/makroanalytiker Odmund Berg i DnB Markets

  • Lånemarkedet for kommuner og fylkeskommuner

v/senior forvalter og analytiker Fabian Sandrup Selvik i BCMbottom of page