top of page

Webinar | rentemøte Norges Bank og låne-/plasseringsmarkedet for kommuner

22. mars

Webinar

Om kurset

Torsdag 21. mars legger Norges Bank fram årets første pengepolitiske rapport med nye renteprognoser. Sentralbanken har hevet styringsrenten 14. ganger de siste to årene, og sentralbanken mener nå at vi har er rentenivå som over tid skal være tilstrekkelig til å få inflasjonen ned mot 2 prosent igjen. Spørsmålet er hvor lang tid dette vil ta. Fra å ha priset inn 5 - 6 rentekutt ved inngangen til året, har markedet moderert til å nå prise inn 1-2 rentekutt, noe som er langt mer i tråd med Norges Bank sin prognose fra desember hvor man signaliserte første rentekutt til høsten.


  • Rentemøte i Norges Bank og utsikter for norsk økonomi

v/ sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken

  • Status i låne- og plasseringsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner

v/BCM

 

 

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page