top of page

Investeringsrådgiving

Bistand med valg av
forvaltere og fond med god rapporteringsløsning. 

BMC_kontor40.jpg

Vi er en uavhengig investeringsrådgiver og tilbyr fondsseleksjon tilpasset kommunal sektor. Vi har ikke egne fond, og tar ikke transaksjonsgebyrer. Vil tilpasser porteføljene til kommunens finansreglement og rapporterer i henhold til gjeldende krav.

En god strategi blir til i tett dialog med kunden. Strategien som utarbeides vil gjenspeile kommunens finansreglement og risikoprofil. Vi setter sammen en diversifisert portefølje av fond tilpasset kommunens finansreglement, risikoprofil og overordnede mål i aktivaforvaltningen. Porteføljen skal være enkel å forstå og lett omsettelig. BCM følger markedet tett og gir fortløpende råd om markedstilpasning.

Investeringsfilosofi

BMC_kontor93.jpg

BCM har betydelig erfaring med å utvikle unike investeringsstrategier tilpasset kommunes finansielle mål og risikobærende evne. Vår filosofi at nær kjennskap til forvaltningsmiljøene gir best resultat over tid, dette fordi norske kommuner skiller seg fra andre fondskunder. Norske kommuner har et eget regelverk knyttet til finansforvaltning og egne regnskapsregler. Dette, kombinert med etiske krav og krav om kontroll, gjør at de aller fleste internasjonale fond normalt sett ikke er tilpasset for en norsk kommune. I et stort univers av fond og forvaltere er det vanskelig å få oversikt og gjøre gode investeringsvalg.

BCM aug23_29.jpg

Bærekraft i forvaltningen

BCM har som mål å bidra til en ansvarlig og bærekraftig utvikling og vi tar dette i betraktning i alle våre investeringsbeslutninger. Vi tror at investeringer i selskaper som ikke tar etikk og bærekraftighet på alvor, vil på sikt kunne tape i forhold til bærekraftige selskaper og medføre dårligere avkastning for investor.

 

Våre retningslinjer for bærekraftige og ansvarlige investeringer:

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page