top of page
22_06_CG_BCM_Kontor-107.jpg

Porteføljestrategi

En god strategi blir til i tett dialog med kunden.

Strategien som utarbeides vil gjenspeile kommunens
finansreglement og risikoprofil. Vi setter sammen en diversifisert portefølje av fond
tilpasset kommunens finansreglement, risikoprofil og overordnede mål i aktivaforvaltningen. Porteføljen skal være enkel å forstå

og lett omsettelig. BCM følger markedet tett og gir fortløpende råd om markedstilpasning.

BMC_kontor71.jpg

Investeringsrådgiving

Bistand med valg av
forvaltere og fond med god rapporteringsløsning. 

Vi er en uavhengig investeringsrådgiver og tilbyr fondsseleksjon tilpasset kommunal sektor. Vi har
ikke egne fond, og tar ikke transaksjonsgebyrer. Vil tilpasser porteføljene til kommunens
finansreglement og rapporterer i henhold til gjeldende krav.

Investeringsfilosofi

BCM har betydelig erfaring med å utvikle unike investeringsstrategier tilpasset kommunes finansielle mål og risikobærende evne. Vår filosofi at nær kjennskap til forvaltningsmiljøene gir best resultat over tid, dette fordi norske kommuner skiller seg fra andre fondskunder. Norske kommuner har et eget regelverk knyttet til finansforvaltning og egne regnskapsregler. Dette, kombinert med etiske krav og krav om kontroll, gjør at de aller fleste internasjonale fond normalt sett ikke er tilpasset for en norsk kommune. I et stort univers av fond og forvaltere er det vanskelig å få oversikt og gjøre gode investeringsvalg.

BMC_kontor93.jpg
22_06_CG_BCM_Kontor-93.jpg

Bærekraft i forvaltningen

BCM har som mål å bidra til en ansvarlig og bærekraftig utvikling og vi tar dette i betraktning i alle våre investeringsbeslutninger.

Vi tror at investeringer i selskaper som ikke tar etikk og bærekraftighet på alvor, vil på sikt kunne tape i forhold til bærekraftige selskaper

og medføre dårligere avkastning for investor.

 

Våre retningslinjer for bærekraftige og ansvarlige investeringer:

bottom of page