top of page

Veronica B. Nilsen

Nilsen er utdannet Bachelor of International Business ved Griffith University. Hun har erfaring både fra backoffice i finansbransjen og som lønn- og regnskapsansvarlig. I 2013 fikk hun rollen som Leder for Compliance og Kvalitet i Bergen Capital Management og er ansvarlig for etablering og kvalitetssikring av avtaler og kundedokumentasjon.  Nilsen har ansvar for dialog med utarbeidelse og vedlikehold av rutiner, retningslinjer og instrukser i selskapet samt løpende overvåkning og kontroll med at selskapet etterlever sine forpliktelser. Nilsen fungerer som rådgiver både internt og ekstern overfor kunder i Compliance relaterte spørsmål.

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page