top of page

Kurs i kommunal finans- og gjeldsforvaltning for politikere

Påmelding

Tilbys på forespørsel

Bergen eller webinar

Om kurset

Kommunene er vår viktigste tjenesteleverandør og investeringer i skole, helse og infrastruktur er nødvendig for kommunal tjenesteyting. Kommunal sektor investerer årlig for om lag 80 milliarder kroner. Disse investeringene blir i stor grad lånefinansiert og de siste årene har kommunesektorens gjeld økt kraftig, og langt kraftigere enn inntektsveksten. Ved låneopptak påtar kommunen seg finansiell risiko og kommunestyret har lovpålagte plikter knyttet til finansforvaltningen.  


Som kommunepolitiker må man beslutte hvilken rammer kommunen skal forholde seg til innenfor finansforvaltningen. Dette kurset vil gi deg som politiker god og nødvendig innsikt hvordan man fra et politisk ståsted kan sikre kommunen en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning.  


Agenda

  • Rammer og regler for finansforvaltning i kommunal sektor

  • Hvilken finansiell risiko er kommunen utsatt for

  • Kommunestyrets ansvar

Påmelding
BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page