top of page

Ragnar Husebø

Husebø er utdannet Siviløkonom fra NHH med Høyere Avdelings Studium (HAS) i tillegg. Han har over 17 års erfaring fra verdipapirmarkedene som megler i Pareto Securities og DNB Markets. Husebø har ansvaret for aktiv porteføljeforvaltning og forvalter BCMs aksje- og renteporteføljer. Han er en del av investeringskomiteen i BCM.

bottom of page