top of page

Markedet tar ikke sommerferie...

Sommer, sol og ferie, men blir det rolig i markedet? det gjenstår å se, les mer i vår markedsrapport for juni:


Sakte, men sikkert nærmer vi oss sommermarkedet med tynne volumer og rolige bevegelser som går i takt med bølgeskvulp i den norske skjærgården. Ser vi på aksjemarkedet i Norge, virker det som at vi kom i sommermodus allerede i juni, mens USA derimot fremdeles jobber seg oppover mot nye rekorder. Mer om dette nedenfor.

Fremdeles er det inflasjon, renter og frykt for resesjon i økonomien som preger markedene, men tallene spriker i alle retninger.

Mens ISM-indeksene som måler fremtidsutsiktene for både industrien og servicenæringen i USA fremdeles svekker seg, er fremdeles arbeidsmarkedet sterkt og det skapes mange nye stillinger i landet. Inflasjonstallene som kom tidlig i måneden vitner også om en inflasjon som fremdeles er for høy, samtidig som tallene går i riktig retning. Samlet inflasjon falt ned til 4 % på årsbasis, mens kjerneinflasjonen kom inn på 5,3 %. Begge tallene var ned fra forrige måned.

Med dette som bakgrunn valgte Fed å pause rentehevningene på månedens rentemøte for første gang siden januar i fjor, samtidig som at medlemmer i Fed indikerer at vi fremdeles har opptil to nye rentehevinger i vente, noe som kanskje er litt overraskende når de allerede nå pauser hevingene. Bakgrunnen for å pause hevingene, var ifølge Fed at vi har fremdeles ikke sett alle effektene av tidligere hevinger. Markedet priser inn i dag over 80 % sannsynlighet for en ny 25 punkters heving på rentemøtet senere i juli og spår en eventuell rentetopp i løpet av høsten. En rentenedgang er ikke ventet av markedet før i andre kvartal neste år.

Den norske inflasjonen overrasket derimot på oppsiden og viste at Norges Bank fremdeles ikke har kontroll over situasjonen. Med både en totalinflasjon og kjerneinflasjon på 6,7 % var dette både opp fra forrige måling og godt over Norges Banks tidligere anslag. Markedet var her i tvil om det kom til å bli en heving på 25 eller 50 punkter, men på rentemøtet i slutten av måneden ble renten hevet med nye 50 punkter. Videre indikerer de en ytterligere heving på møtet i august og en rentetopp på 4,25 % i løpet av høsten.

Mens aksjemarkedet i Norge knapt er i pluss, ser vi at de store indeksene i USA går så det griner. Med en oppgang på over 15 % på S&P 500 og 30 % på Nasdaq er det ikke mye som tyder på at det er fare for stopp i økonomien, men når vi går inn og ser på hva som driver indeksene, ser vi at oppgangen hovedsakelig er drevet at de store teknologiaksjene (Apple, Amazon, Tesla, etc.). Ser vi på andre indekser, er oppgangen mer moderat, f. eks Dow Jones + 3,73 % hittil i år.

Vi oppsummerer juni med følgende data per 30.06. Amerikansk 10 åring ligger på 3,819 %. Norsk 10 åring er på 3,681 %. Norsk 10 års swap er på 3,845 %. Oljeprisen er på 74,90 USD. OSEBX var opp 1,30 % i juni og er opp 2,11 % hittil i år, OSEFX var opp 0,05 % og er opp 3,73 % hittil i år. S&P 500 var opp 6,47 % og er 15,91 % hittil i år, mens NASDAQ var opp 6,59 % og er opp 31,99 % hittil i år.
コメント


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page