top of page

Markedsrapport august 2022

Om det var det at 2022 er tigerens år som gjorde at Nancy Pelosi bestemte seg for å stikke en finger i øyet på den kinesiske tigeren, eller at hun på generell basis liker å vise styrke, er vanskelig å si, da hun valgte å trosse kinesiske advarsler om å besøke Taiwan. Bråk ble det uansett, da hun som første offisielle representant fra USA på 25 år besøkte Taiwan. August måned startet således med nok et uromoment som truer både verdensfreden og markedene.


Men det tok ikke mer enn et par dager før aksjemarkedene fortsatte den positive trenden fra forrige måned. Drivkrefter bak oppgangen kan nok tilskrives blant annet at begge ISM-indeksene fra USA, både for industrisektoren og servicenæringen, var over 50, noe som fremdeles indikerer en oppgang i økonomien. Senere i måneden kom riktignok PMI indeksene og viste en nedgang, så det er tydeligvis ikke helt klart om USA er på vei inn i en resesjon eller ikke.


Inflasjonstallene fra USA ble også tolket positive, da man fikk en nedgang fra 9,1 % årsvekst til 8,9 % og markedene øynet et håp om at FED hadde kontroll, på bakgrunn av denne «kraftige» nedgangen i inflasjonen.


Imidlertid ble det igjen fokus på stigende renter og halvveis i måneden valgte aksjemarkedene å takke for seg og krype nedover. Gjennom hele august måned har vi sett en stigning i amerikanske renter, noe som i stor grad skyldes uttalelser fra FED og dets medlemmer, ikke minst under den årlige konferansen i Jackson Hole. Sammenligner vi uttalelser fra FED i fjor, når de til stadighet omtalte inflasjonen som «tr

ansitory», med uttalelsene i år, er det som natt og dag. Det er uansett lenge siden FED har vært mer haukete enn under årets konferanse, hvor Powel proklamerte at de skal fortsette med renteøkningen inntil de får kontroll på inflasjonen, selv om dette vil måtte medføre «some pain» på økonomien. Det går nok mot en ny «unusual large increase» på rentemøtet senere i september. Markedene er uansett i gang med å prise dette inn og man forventer en rentetopp allerede til neste år på nærmere 4 %, for deretter å falle tilbake mot mer «normale» nivåer.


Norges Bank var også ute med en renteøkning på 50 punkter til 1,75 % og vi venter en videre oppgang mot nærmere 3 % i desember måned. Inflasjonstallene er jokeren her og siste måling viser en årsvekst på hele 6,8 %.


Det er mange årsaker til denne prisstigningen, men det er ingen tvil om at energiprisene har stor innvirkning. Når vi i løpet av august så gassprisen stige til en pris som tilsvarer over 500 USD per oljeekvivalent, er det ikke til å unngå at vi frykter en videre inflasjon i både Norge og internasjonalt.


Vi oppsummerer august med følgende data per 31.08.2022. Amerikansk 10 åring ligger på 3,13 %. Norsk 10 åring er på 3,36 %. Norsk 10 års swap er på 3,54 %. Oljeprisen er på 96,49 USD. OSEBX var ned 0,36 % i august og er opp 3,93 % i 2022. S&P 500 var ned 4,24 % på månedsbasis og er ned 17 % i 2022, mens NASDAQ var ned 4,64 % i august og er ned 24,5 % i 2022.

Markedsrapport august 2022 utsendelse
.pdf
Last ned PDF • 161KB

Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page