top of page

Markedsrapport desember 2023

Desember måned fortsatte der november sluttet, med videre fall i renteforventningene og oppgang i aksjemarkedene. Mer og mer tyder også på renteøkningene til sentralbankene er over og stadig flere markedsaktører begynner å snakke om rentekutt i løpet av 2024, noe som allerede er i ferd med å prises inn i markedet. En sentralbank gikk derimot motstrøms og hevet renten med 25 punkter.


Inflasjonsfaren som har preget de siste årene er også i ferd med å roe seg, selv om det er for tidlig å si at faren er over for denne gang. European Central Bank melder om en totalinflasjon på 2,40 % og kjerneinflasjon på 3,6 %. Begge deler er godt ned i løpet av året og markedet priser inn rentekutt i løpet av 2. kvartal. USA meldte om en totalinflasjon på 3,10 %, mens kjerneinflasjonen kom inn på 4,0 % for andre måned på rad. På rentemøtet i desember indikerte Fed tre mulige rentekutt i løpet av året, noe som har medført at markedet priser inn 5-6 rentekutt i løpet av året. Representanter i Fed har i ettertid presisert at de ikke har hastverk med å senke rentene og må se situasjonen an i løpet av året. Også i Norge ser det ut til at rentetoppen er nådd, men gjerne ikke den toppen markedet forventet tidlig i desember. Når totalinflasjonen kom inn på 4,8 % og kjerneinflasjonen kom inn på 5,8 %, begge deler under markedets og Norges Banks forventning, var det klart flertall blant markedsaktører som spådde at Norges Bank ville holde renten uendret. Til tross for at Norges Bank faktisk hadde indikert at renten skulle videre opp, ble markedet overrasket da de faktisk hevet styringsrenten med 25 punkter til 4,50 %. Mye av forklaringen på hvorfor de hevet renten, legger de på en svak kronekurs som igjen påvirker den importerte inflasjonen. De indikerer at toppen nå er nådd, men er forsiktig med å si når renten kan kuttes. Samtidig ser vi at markedet priser inn rentekutt allerede i løpet av 2. kvartal 2024. Enn så lenge blir det viktig å følge med på inflasjonstall, som tross alt ligger høyere enn både Europa og USA.


Selv om styringsrenter eventuelt først kuttes til neste år, er mye som nevnt priset inn i markedsrentene allerede. 3m Nibor har lagt stabilt på 4,70 nivået siden sommer og 5 års swap har falt over 1 prosentpoeng siden sommer, ned til underkant av 3,40 %. Kredittmarginene har også kommet ned i løpet av året, men er fremdeles på attraktive nivåer sammenlignet med Covid-årene.


Nedgang i rentene har medført at aksjemarkedene har tatt bølgen og Oslo Børs endte opp i underkant av 10 %. Nok en gang har egenkapitalbevisindeksen gjort det bedre enn børsen generelt og endte opp ca. 17 %. Internasjonale børser har gjort det enda bedre og særlig teknologiaksjer har løftet seg kraftig som følge av troen på rentekutt og en myk landing. Sånn sett fremstår 2023 som et sterkt år der vi har fått det i både pose og sekk, med god avkastning både rentemarkedet og i aksjemarkedet.


Vi oppsummerer desember med følgende data per 31.12. Amerikansk 10 åring ligger på 3,8809 %. Norsk 10 åring er på 3,2579 %. Norsk 10 års swap er på 3,313 %. Oljeprisen er på 77,04 USD. OSEBX var opp 0,21 % i desember og endte opp 9,89 % i 2023. S&P 500 var opp 4,42 % og endte opp 24,23 % i 2023. NASDAQ var opp 5,52 % og endte opp 43,70 % i 2023.
Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page