top of page

Markedsrapport mars 2024

Mars måned er unnagjort og vi nærmer oss sakte, men sikkert en normalisering av inflasjonen og forhåpentligvis også første rentekutt. Paradokset er at markedsrentene i samme periode har løftet seg, hovedsakelig fordi markedet omsider har lyttet til hva sentralbankene faktisk har sagt hele tiden, samt at mer og mer taler for en myk landing i økonomien. Vi startet året med å prise inn langt flere rentekutt enn hva sentralbankene hintet om, men vi har sett en kraftig reversering den siste tiden. Fra å prise inn nærmere 7 kutt i USA, priser nå markedet inn færre rentekutt enn Feds tre mulige rentekutt som de hele tiden har signalisert. Fra å snakke om rentekutt allerede i mars, er det nå kun 60 % sannsynlighet for rentekutt i juni måned og først på rentemøtet i september er det priset inn et helt rentekutt.


Inflasjonen kryper stadig nedover, men ikke nødvendigvis i samme tempo som markedets forventninger og dette kan også være med på å forklare renteoppgangen vi har sett. Fra Eurosonen kom inflasjonen inn på 2,6 % og kjerneinflasjonen på 3,10 %. Begge tallene var ned fra forrige måling, men hakket høyere enn hva markedet hadde forventet. På møtet i ECB signaliserte sentralbanksjef Lagarde at rentekuttet trolig kommer i juni, selv om hun på nåværende tidspunkt ikke har nok data til å konkludere med at inflasjonen er kommet nok ned. Forhåpentligvis har hun gode nok data i juni.


Inflasjonstallene fra USA var litt skuffende. Her kom kjerneinflasjonen inn lavere enn forrige måling, men høyere enn hva markedet ventet. Totalinflasjonen kom derimot opp sammenlignet med forrige måling og tilvarende så vi også på Feds foretrukne inflasjonstall, PCE. Oljeprisen har løftet seg relativt kraftig siste to måneder, så dette påvirker igjen totalinflasjonen. Fed snakker fremdeles om tre rentekutt i år og akkurat nå er det september måned som er mest aktuell ifølge markedet.


Norske inflasjonstall overrasket derimot på nedsiden, med en totalinflasjon på 4,5 % og kjerneinflasjon på 4,9 %. På rentemøtet i Norges Bank ble september nevnt som måneden da vi kan forvente første rentekutt. Avgjørende for dette er rentene internasjonalt, lønnsveksten og ikke minst den norske kronen som har svekket seg markant siste tiden. Uteblir rentekuttene i USA og Europa, blir det vanskelig for Norges Bank å forsvare en allerede svak krone uten å utsette rentekuttene.


Aksjemarkedene gir full gass og særlig S&P 500 som nå har 5 måneder på rad med oppgang. Oslo Børs henger etter, men mars var en fin måned med oppgang på nærmere 5 %. Her ble Oslo Børs, som er sterkt påvirket av oljeselskapene, godt hjulpet av oljeprisen som er langt opp på 80-tallet. Selv om det er utenlandske børser som leder an i børsoppgangen, endte Oslo Børs på all-time-high ved månedsslutt, noe som må sies å være bra.


Vi oppsummerer mars med følgende data per 31.03. Amerikansk 10 åring ligger på 4,2050 %. Norsk 10 åring er på 3,557 %. Norsk 10 års swap er på 3,681 %. Oljeprisen er på 86,84 USD. OSEBX var opp 4,9 % i mars og er opp 1,65 % i år. S&P 500 var opp 3,10 % i mars og er opp 10,16 % i år, mens NASDAQ var opp 1,79 % og 9,11 % i år.Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page