top of page

Markedsrapport januar 2023

Nytt år og nye muligheter! Mens fjoråret ble dominert av høye energipriser, inflasjonsfare og renteoppgang, skulle på mange måter januar 2023 starte der 2022 sluttet. Det er i stor grad de samme faktorene vi snakker om, men noen nyanser er det. Fremdeles er det snakk om renteoppgang, men nå er rentetoppen innenfor rekkevidde. Inflasjonen er fremdeles høy, men fallende. Energiprisene er fremdeles høye, men samtidig har olje- og gassprisene kommet godt ned fra toppene i fjor. Vi ser også gode strømstøtteordninger på kontinentet til både private og bedrifter, noe som har gitt god oppgang i europeiske aksjemarkeder.


Hovedindeksen på Oslo Børs er så vidt i pluss, men denne gang er det ikke tungvekteren Equinor som har dradd lasset. Per 31. januar er Equinor ned nærmere 14 % og ned hele 26 % fra toppen i august i fjor. Fallet i oljepris og særlig gassprisene siste halvår, forklarer dette fallet, akkurat som de forklarte oppturen tidligere i fjor. Det som derimot drar lasset oppover og sørger for at vi akkurat er i pluss, er mange av fjorårets tapere som har startet året med ny giv og optimisme. Markedsaktører som ser at vi nærmer oss en rentetopp og en fallende inflasjon, ser på disse selskapene med nye øyne og bruker fjorårets kursfall til å vekte seg opp i disse selskapene. Sjømatselskaper, Telenor og Schibsted er eksempler på fjorårets tapere, som i år har blitt vinnere. Internasjonalt ser vi det tilsvarende med kraftig oppgang i både S&P 500 og Nasdaq andre viktige markeder verden over.


Ellers har det vært det rentemøte i Norges Bank siden sist. Selv om vi og de fleste norske analytikere ikke ventet en heving på dette møtet, var det likevel enkelte utenlandske meglerhus som ventet en renteheving på 25 punkter. Det ble imidlertid ingen heving på dette møtet, men det ligger an til at vi kan se en økning på 25 punkter på det neste rentemøtet i mars. Hvorvidt det blir en ytterligere økning på 25 punkter i juni, er foreløpig usikkert, men i skrivende stund blir ikke markedet voldsomt overrasket om vi ser ytterligere 25 punkter da. I statsrentemarkedet har vi både sett fall og oppgang igjen på 10-åringene, men ender likevel noen hakk ned i forhold til årsskiftet.


Internasjonalt er det kanskje litt mindre resesjonsfrykt nå enn i fjor, da vi har sett at inflasjonstall har kommet ytterligere ned. I Norge meldte SSB tidlig i januar om en totalinflasjon på 5,9 %, ned 0,6% fra forrige måling. Samtidig meldte USA om en inflasjon på 6,5 %, ned fra 7,1 %, og forventes å komme ned mot 3 % i løpet av året.

En annen situasjon som kan påvirke resesjonsangsten, er utviklingen i Kina. Der har man revet av plasteret og åpnet samfunnet opp igjen etter måneder med nedstengning og mange har kunnet feiret kinesisk nyttår med familien i rurale strøk for første gang på evigheter. Smittetallene vil nok stige etter nyttårsfeiring, så markedene følger kontinuerlig med på situasjonen fremover.


Vi oppsummerer januar med følgende data per 31.01. Amerikansk 10 åring ligger på 3,5290 %. Norsk 10 åring er på 2,9710 %. Norsk 10 års swap er på 3,033 %. Oljeprisen er på 84,49 USD. OSEBX var opp 0,542 % i januar, OSEFX var opp 3,00%. S&P 500 var opp 6,18 %, mens NASDAQ var opp 10,7 %.
Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page