top of page

Markedsrapport januar 2024

Januar måned bærer preg av mye støy, usikkerhet og geopolitisk spenning, men foreløpig er det ikke store bevegelser i markedene. Markedet har snakket om det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande i lang tid og fryktet konkurs. Nå har omsider Kina fått nok og har erklært Evergrande konkurs. Til tross for at dette er verdenshistoriens nest største konkurs, kun slått av Lehman Brothers, er reaksjonen i våre markeder minimale. Situasjonen i Midt-Østen er også en faktor som burde kunne påvirke markedene. Foruten de menneskelige tragediene som utspiller seg der, skulle man også kunne forvente økt inflasjonsfare på grunn av økt oljepris og økte fraktrater som følge av at Suezkanalen er utsatt for rakettangrep. Til tross for dette, er oljeprisen lavere enn før situasjonen tilspisset seg og verken rentemarkedene eller aksjemarkedene ser ut til å være påvirket at dette.


Det som blir mer og mer tydelig, er at rentetoppen er nådd og det store spørsmålet er når vi kan vente rentekutt. Rentemarkedene klarer ikke helt å bli enige med seg selv. Stort sett priser man inn langt flere rentekutt enn det som ledende makroøkonomer og ikke minst sentralbankene selv trekker frem. Fed har selv indikert tre rentekutt, men markedet priser inn 5-6 rentekutt i skrivende stund. ECB og Lagarde mener at det er prematurt å snakke om rentekutt, men har likevel de siste ukene åpnet opp for at det «kan» skje i sommer dersom tallene taler for det. Markedet på sin side priser inn kutt allerede i april og totalt over seks rentekutt i år. Inflasjonstallene hjelper ikke oss å konkludere. De amerikanske tallene var høyere enn ventet med en kjerneinflasjon på 3,9 % og en totalinflasjon på 3,4 % som i tillegg var opp fra forrige måned. Tilsvarende var det for Eurosonen, med en kjerneinflasjon ned til 3,4 % og en totalinflasjon som løftet seg til 2,4 %.


Norges Bank har også hatt rentemøte og gjentar at rentetoppen trolig er nådd. De indikerer et eventuelt kutt i høst, mens markedet ellers priser inn en stor sannsynlighet for kutt allerede i sommer. Det som er felles for alle sentralbankene, er en «vent og se» holdning, mens pengemarkedene er langt mer aggressive i sine forventninger til rentekutt. Vi har tidligere snakket om at de høye rentenivåene, blant annet den amerikansk 10-åringen, er med på å gjøre jobben til FED, dvs å bremse økonomien. Faren er at markedet kan sende de lange rentene for langt ned, slik at sentralbankene ender opp med å måtte avvente med rentekuttene til de får kontroll over den underliggende inflasjonen. Allerede nå er 10 åringen kommet ned med over ett prosentpoeng fra toppen i sommer.


Aksjemarkedene i januar bærer preg av en kraftig oppgang på tampen av 2023 og virker avventende i det nye året. Det er for tidlig å si noe om resultatene for 4. kvartal, men vi ser at konsensusestimatene er på vei nedover i forkant av fremleggelse av resultater.

Vi oppsummerer januar med følgende data per 31.01. Amerikansk 10 åring ligger på 3,92 %. Norsk 10 åring er på 3,52 %. Norsk 10 års swap er på 3,566 %. Oljeprisen er på 80,65 USD. OSEBX var ned 2,17 % i januar. S&P 500 var opp 1,59 %, mens NASDAQ var opp 1,02 % i januar 2024.Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page