top of page

Markedsrapport oktober 2022

Etter en sur september, var markedet rigget for en tilsvarende sur oktober med dårlige tall over hele linjen. Det vi derimot fikk, var en sursøt november med en kraftig oppgang igjen i markedene, til tross for svake makrotall.


For det er ingen tvil om at det fremdeles er mange negative nyheter i markedene og inflasjonstallene er intet unntak. Amerikanske inflasjonstall har riktignok kommet ned fra toppen i sommer, men ligger nå på syvende måned på rad med en inflasjon på over 8 %, denne gang på 8,2 %, ned fra 8,3 % i forrige måned. Norge, godt hjulpet av strømstøtten, ligger lavere med en årlig inflasjon på 6,9 % og en kjerneinflasjon på 5,3 %. Eurosonen klinker derimot til med en inflasjon på ikke mindre enn 10,7 %. Mye av dette skyldes selvfølgelig høye strømpriser, både isolert sett, men som også indirekte kostnader som påvirker de ulike underkategoriene på denne målingen.


Hos sentralbankene i USA og Norge har det vært stille før stormen denne måneden, men markedene forventer ytterligere innstramming i både USA og Norge i begynnelsen av november, med en økning på hhv. 75 og 50 punkter. (I skrivende stund vet vi fasiten, som ble hhv. 75 og 25 punkter.) ECB har derimot hatt rentemøte denne måneden og løftet styringsrenten med nye 75 punkter. Statsrentene og swaprentene har også fått et løft denne måneden, hovedsakelig i første halvdel. I andre halvdel av måneden har de kommet litt ned igjen, samtidig som aksjemarkedet har fått en fin oppgang.


Aksjemarkedene startet måneden labert, tilsvarende som i september, men fikk en skikkelig innspurt siste halvdel av måneden, slik at de endte godt opp på månedsbasis. Til å være oktober måned må det sies at en oppgang på 8 % på S&P 500 og over 6 % på Oslo Børs er relativt sterkt. Vi innhentet riktignok ikke hele nedgangen i september, men likevel må det kunne sies at oppgangen var sterk. Det er vanskelig å peke på en årsak til oppgangen, men det kan vel tenkes at det har vært så mange negative nyheter i markedene siste året at det nærmer seg en bunn og ikke minst en rentetopp. ISM indeksen er fremdeles så vidt over 50, men andre PMI indekser er godt under 50 og indikerer en økonomiske tilbakegang. Dette gjelder også Eurosonen og UK.


Ellers må vi gratulere Storbritannia med gull i finansakrobatikk, da de ene dagen økte renten for å bremse inflasjonen, for deretter å komme med skattekutt til de rikeste. Resultatet ble at rentene økte, pundet falt og sentralbanken måtte intervenere. Det tok ikke lange tiden før rentekuttet ble reversert, men skaden var skjedd. Enden på visen var at statsminister Truss ble historisk med nest minst tid i førersetet, med kun 44 dager, kun slått av Arthur Wellesley som fikk 20 dager i 1834.

Vi oppsummerer oktober med følgende data per 31.10.2022. Amerikansk 10 åring ligger på 4,08 %. Norsk 10 åring er på 3,53 %. Norsk 10 års swap er på 3,71 %. Oljeprisen er på 94,83 USD. OSEBX var opp 6,59 % i september og er ned 2,16 % i 2022, OSEFX var opp 6,67 % og ned 9,54 i år. S&P 500 var opp 7,99 % og er ned 18,76 % i 2022, mens NASDAQ var ned 3,90 % i september og er ned 29,77 % i 2022.

Commenti


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page