top of page

Vellykket gjeldsforvaltningskurs i Ulsteinvik

I slutten av januar tok vi turen til Ulsteinvik og gjennomførte vårt gjeldsforvaltningskurs for kommuner og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Kurset kom i stand etter at økonomisjefene på Søre Sunnmøre inviterte oss oppover til å holde kurs. Elisabet Aklestad som er økonomileder i Sande kommune, var den som inviterte oss fra Sunnmøre. "Vi ønskte at BCM skulle komme til Ulsteinvik, slik at flest mogleg i vårt kommunesamarbeid kunne delta på kurset" sier Aklestad.


Kurset i gjeldsforvaltning har vist seg å være populært og dette var det fjerde kurset i rekken på litt over ett år. På kurset, som går over to dager blir deltakerne drillet i pengepolitikk, låne- og rentemarkedet, rentestyring, renteforventninger, konkurranseutsetting, formelle rammer, finansrapportering mv. – kort sag gjeldsforvaltning fra A til Å! I tillegg til de faglige innleggene er erfaringsutveksling mellom deltakerne en viktig del av kurset.


Aklestad var godt fornøyd med kurset; "kurset i gjeldsforvaltning er eit godt samansett kurs som gir oss viktige oppdateringar på lovar og regelverk, samt aktuelle konjunkturar i marknaden. Dette gir meg som økonomileiar eit godt utgangspunkt for å gjere vurderingar i samband med låneopptak, rentebudsjettering, oppdatering av finansreglement og innhald i finansrapportering. I tillegg er det viktig at kommunane innehar naudsynt kompetanse på området i samsvar med lovkrav".


I tillegg til en rekke av kommunene på Søre Sunnmøre deltok økonomisjef Geir Fjørtoft fra Møre og Romsdal fylkeskommune. "Det er viktig for Møre og Romsdal fylkeskommune at vi til enhver tid holder oss oppdatert innenfor gjeldsforvaltning. Dette fikk vi gjennom eit godt og informativt kurs frå BCM".


Vår ambisjon er å være Norges fremste kompetansemiljø innenfor kommunal finansforvaltning. I tillegg til kurset i gjeldsforvaltning, gjennomfører vi en rekke webinarer, finanskurs for politikere og kurs i regi av NKK og NKRF mv. Vi legger ut aktuelle kurs på https://www.bergencapitalmanagement.no/kursforside.

bottom of page