Beskrivelse

En hovedbankavtale vil omfatte alle inn-og utbetalinger i virksomheten og ha innvirkning på både aktiva og passivaforvaltningen.

Bevissthet rundt kontostruktur og fil-stier er avgjørende for en god integrasjon mellom bank og tilknyttede systemer. Dette vil igjen gi muligheter for en optimalisert bankhverdag uten tidstyver og forsinkelser.

Produktutvikling innenfor bankfaget går raskt, og det utvikles konstant ny produkter, tjenester og transaksjonstyper. Optimalisering av produkter kan ha stor betydning i hverdagen.

En god hovedbankavtale handler ikke bare om pris, en god avtale er med på å sikre de til enhver tid gunstigste løsningene i markedet.

Bergen Capital Managment er en uavhenigig rådgiver som følger bankmarkedet, kommunemarkedet og innkjøpsfaget tett. Vi har kompetansen og erfaringen som er avgjørende for at du som kunde skal kunne oppnå en best mulig avtale.