Prosess

Ingen kunde er lik og nettopp derfor er skreddersøm essensielt i våre prosesser. 

Bergen Capital Management har gode rutiner for å innhente nødvendig informasjon rundt kundens bruk og behov for banktjenester, samt vurdering av dagens betingelser opp mot gjeldene markedsforhold. BCM utarbeider konkurransedokumenter basert på innsamlet informasjon, dokumentene blir gjennomgått og vurdert i møte med kunden før konkurransen kunngjøres. Ønsker, behov, muligheter og potensielle effekter vil være sentralt i rådgivningen.

Ved sammenligning kan mye tilsynelatende være likt, men det vil også komme frem klare forskjeller i tilbudene. En god hovedbankavtale handler ikke bare om rentenivåer, gebyrer og hvilke produkter bankene tilbyr. En god avtale omhandler også kompetanse, filflyt, integrasjoner, effektiviseringstiltak, digitaliseringsløsninger, bærekraft mm.

Bergen Capital Management vil avdekke de forskjeller som foreligger mellom de ulike bankene og beskrive hvordan disse vil påvirke kundens bankhverdag. Det er kommunen selv, som bruker av banken, som skal ha det siste ordet når det er snakk om valg av hvilken bankhverdag som ønskes.

 

Noen utvalgte referanser:

Bærum kommune

Øygarden kommune

Harstad kommune

Konsesjonskraft IKS

IVAR IKS