top of page

Markedsrapport september 2022

September måned har et dårlig rykte i markedene og mange håpet på at det denne gangen skulle gå bra, da mye elendighet allerede var priset inn i markedene. Dessverre ble det ikke noe unntak denne gangen heller, godt hjulpet av den norske regjeringens evige jakt etter skattekroner fra 29 år gamle laksebaroner fra Frøya.


Tilsynelatende går det fremdeles bra i verdens viktigste økonomi, USA, da vi fremdeles har en ISM indeks på over 50. Tallene for forrige måned kom inn på 52,8, noe som tyder på at resesjonen lar vente på seg. Samtidig er dette et signal om at foreløpige renteøkninger ikke har bremset økonomien. Dette så vi også igjen i inflasjonstallene, der kjerneinflasjonen løftet seg fra 5,9 % til 6,3 %.


Med dette i mente var det ikke overraskede at FED nok en gang hevet renten med nye 75 punkter, til et nivå på mellom 3,00 % og 3,25 %. Videre ble det hintet om at renten ved utgangen av året vil ligge på 4,4 %, noen som indikerer rentehevinger også på de neste møtene. Sentralbanken ser også for seg et høyt nivå gjennom hele 2023, med en topp på 4,6 % i fjerde kvartal 23. Således ser det ikke ut til at vi får en rentenedgang i 2023, noe vi tidligere hadde forventet. Inflasjonstallene er nok avgjørende her. Så lenge de holder seg på høye nivåer vil nok FED gjøre det de kan for å få inflasjonen ned. Norges Bank var ikke like tøff som FED, da de dagen etter hevet den norske styringsrenten med nye 50 punker til 2,25 % og signaliserte en topp på 3,11 % i 3Q. Selv om Norges Bank virker mer passiv enn FED i renteøkningene, vil nok effekten av dem merkes bedre i Norge enn i USA. Mye av årsaken til dette er at i Norge er det en liten andel som har fastrente på boliglånene sine, mens situasjonen er motsatt i USA. Kombinert med høye strømpriser og generell prisvekst i samfunnet, er det mye som tyder på den økonomiske oppbremsingen for alvor har startet i Norge.


Effektene av renteøkningene ser vi igjen i rentemarkedene og amerikansk 10 åring som er nå på nivåer vi ikke har sett siden 2010, noe som skaper press i aksjemarkedene. September måned har vært en tøff måned på alle verdens børser, inkludert den norske. I tillegg har den norske regjering ikke gjort det bedre når de kommer med et forslag på grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, noe som sendte oppdrettsaksjer ned over 30 % over natten. Det er ikke bare laksebaroner som er rammet her, men også «vanlige folk» som direkte eller indirekte er investert i Norges nest viktigst eksportnæring, enten som småaksjonær eller gjennom pensjonssparing i aksjefond.


Vi oppsummerer september med følgende data per 30.09.2022. Amerikansk 10 åring ligger på 3,80 %. Norsk 10 åring er på 3,31 %. Norsk 10 års swap er på 3,515 %. Oljeprisen er på 87,96 USD. OSEBX var ned 11,68 % i september og er ned 8,2 % i 2022, OSEFX – 15 %. S&P 500 var ned 9,3 % og er ned 24,8 % i 2022, mens NASDAQ var ned 10,5 % i september og er ned 32,4 % i 2022.

Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page