top of page
BCM aug23_2.jpg

Norges fremste kompetansemiljø innen kommunal finansforvaltning

Bergen Capital Management

22_06_CG_BCM_Kontor-17.jpg

 

BCM er et verdipapirforetak som utelukkende jobber for og med kommunal sektor. BCM er en uavhengig aktør og et viktig bindeledd mellom kommunal sektor og finansmarkedet der vi jobber med å fremme sektorens interesser innen finans. Selskapet ble startet i 1992 og er i dag Norges fremste kompetansemiljø innen kommunal finansforvaltning.

BCM bistår årlig over 100 kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak med gjeldsforvaltning, aktiva forvaltning, bankavtaler og andre konsulenttjenester. Med omkring 180 milliarder kroner til forvaltning, gjør det BCM til Norges største aktør innen gjeldsforvaltning. Dette er et resultat av bevisst satsing på kompetanse og utvikling av konsepter i 30 år. BCM har konsesjon til å drive porteføljeforvaltning og mottak, formidling av ordre og investeringsrådgivning.

Våre tjenester

Skreddersydde finansieringsløsninger og forvaltning av låneportefølje innenfor rammene i finansreglementet. Komplett rådgivning, transaksjonsbistand og rapportering.  

 Forvaltning av langsiktig likviditet med formål om høyest mulig risikojustert avkastning innenfor rammene i finansreglementet. Vi tilbyr konsepter tilpasset kommunen både innen porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.

business-proposal.png

Bistand med konkurranseutsetting av hovedbankavtale. Rådgivning gjennom hele anbudsprosessen og god innkjøpsfaglig kompetanse.

22_06_CG_BCM_Kontor-39.jpg

Rentetabellen

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 
Anmeldelser

I samarbeid med kommuner over hele landet

Personlig og konstruktiv

« Eg vil retta ein stor takk til BCM for eit svært godt og konstruktivt samarbeid på finansområdet gjennom alle år dere har nytt tenester inn mot oss. Tysvær kommune har vore en del av BCM-familien om lag frå oppstart. Det har vore godt å forholda seg til dere som kunde. Ryddige samarbeidsforhold; lett å få kontakt. Den personlege kontakten har vore og er svært viktig! Det er deres store force.»

Tor Leif Helgesen

Økonomisjef,

Tysvær Kommune

Profesjonell og
forhandlingsdyktig

«BCM har vært en meget god hjelp i prosessen med å få en ny hovedbankavtale. De er profesjonelle, kunnskapsrike og forhandlingsdyktige»

Hanne Romarheim

Økonomisjef, 

Kvæfjord Kommune

Kunnskapsrik og pålitelig

"Vi opplever BCM som er kunnskapsrik og pålitelig samarbeidspartner for gjeldsforvaltningen til kommunen.

Rådgivning, service og den personlige kontakten ifm anbudsrunder, strategier, prognoser og andre tema er av topp kvalitet".

 

 

Økonomiavdeling/Finans Skien kommune

Pål Skau

Kvalitet i alle ledd

«For å bli stor må man levere kvalitet i alle ledd.

Når man er stor, blir man en aktør som blir tatt

på alvor av tilbyderne i finansmarkedet.

Der har vi BCM!»

 

 

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Kommunalsjef for økonomi

og servicetjenester

Drangedal kommune

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
Kontakt

(+47) 47 64 22 00

post@bcmfinans.no

C. Sundts gate 37, 5. etg.

Du kan sammenligne våre priser med

andre selskaper på Finansportalen.no  

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page