top of page

Markedsrapport april 2023

Første tertial 2023 er et avsluttet kapittel og også april måned ble preget av de samme faktorene som har påvirket markedet så langt i år.


Den store støyen rundt både amerikanske banker og ikke minst Credit Suisse avtok gjennom april måned og markedene ser ut til å akseptere at dette er enkelttilfeller og ikke en systemkrise lignende den vi så under finanskrisen i 2007/2008. Til tross for dette, dukket det opp nok en bankkollaps i USA de siste dagene av måneden. Denne gangen var det First Republic Bank som var i søkelyset. Banken rapporterte et gigantisk fall i innskuddene og aksjekursen var i fritt fall. Etter at toppsjef i JP Morgan, Jamie Dimon uttalte tidligere i måneden at det fremdeles var mye usikkerhet rundt banksektoren, var det kanskje overraskende at nettopp JP Morgan overtok First Republic 1. mai. Eller kanskje ikke det var overraskende at de sa seg villig til å overta banken, når de som følge av denne transaksjonen kan bokføre en gevinst på over 2,6 mrd. USD. Den enes død, blir fort den andres brød.


Fremdeles er det usikkert når vi når en rentetopp i Norge og ellers i verden. Men vi nærmer oss. Markedene har for lengst priset inn en renteøkning i mai både i USA og Norge, noe som ble bekreftet den første uken i mai, da Norges Bank løftet styringsrenten til 3,25 %. Markedet venter en rentetopp i underkant av 3,75 % i løpet av høsten, så vi kan vente oss to rentehevinger til før toppen evt. er nådd. Når det gjelder USA ser det ut som at toppen allerede er nådd og man forventer et rentekutt allerede i høst.

Alt dette avhenger selvfølgelig av mange faktorer. Inflasjonen er viktig og fremdeles er den altfor høy. Siste inflasjonstall i Norge kom på 6,5 % på årsbasis, mens kjerneinflasjonen kom på 6,2 %, så enn så lenge er det langt fra målet til Norges Bank på 2 %. En av utfordringene til Norges Bank den siste tiden er den svake kronekursen, noe som fort innebærer at vi importerer videre inflasjon inn til landet. Importerte varer blir pga svak kronekurs mye dyrere enn tidligere og dette er et mye større problem for Norge enn at sommerferien i Europa fort blir dyrere enn i fjor. Dette er noe som Norges Bank kommer til å følge med på i tiden fremover og som kan medføre at rentetoppen blir utsatt til senere tidspunkt. Når det gjelder inflasjonen i USA ble det rapportert en nedgang til 5 % og en ørliten oppgang i kjerneinflasjonen til 5,6 %. Vi ser en antydning til en inflasjon som kryper nedover, men fremdeles er Fed forsiktig med å kutte renten for tidlig. Det som kan tale for et kutt er at vi ser en viss form for nedkjøling av økonomien. ISM-indeksene for både industrien og servicenæringen er under 50, noe som indikerer en tilbakegang i økonomien. Samtidig viser Nonfarm payrolls for april at arbeidsmarkedet fremdeles er stramt, så her er ikke signalene entydige.


Vi oppsummerer april med følgende data per 30.04. Amerikansk 10 åring ligger på 3,452 %. Norsk 10 åring er på 3,185 %. Norsk 10 års swap er på 3,28 %. Oljeprisen er på 78,37 USD. OSEBX var opp 2,754 % i april og er opp 3,15 % hittil i år, OSEFX var opp 2,71% og er opp 5,76 % hittil i år. S&P 500 var opp 1,46 % og er 8,6 % hittil i år, mens NASDAQ var opp 0,04 % og er opp 17,04 % hittil i år.


Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page