top of page

Markedsrapport august 2023

Bedre sent, enn aldri. Ikke mindre enn 12 år etter at S&P nedgraderte USAs statsgjeld, valgte også Fitch de første dagene i august til å nedgradere statsgjelden fra AAA til AA+. Bakgrunnen for nedgraderingen er ifølge Fitch blant annet den høye og voksende statsgjelden. Det mest overraskende med denne nedgraderingen er ikke nedgraderingen i seg selv, men at det tok Fitch hele 12 år å oppdage at amerikansk statsgjeld var høy. Hvorvidt det tredje ratingbyrået, Moody`s, ikke har fått med seg veksten i amerikansk statsgjeld, skal være usagt, men de tviholder uansett på sin AAA rating. Til tross for at både ledende økonomer og ikke minst finansminister Janet Yellen fremhever USA sin sterke finansielle posisjon og rister på hodet over nedgraderingen, så vi likevel en oppgang i amerikansk 10 åring til nivåer vi ikke har sett siden i fjor høst. Hovedårsaken til dette er nok ikke nedgraderingen, men heller at markedet frykter høye renter lenger enn tidligere antatt. Mest sannsynlig er rentetoppen i USA nådd, men fremdeles priser markedet inn ca 30 % sannsynlighet for en ytterligere økning i løpet av høsten. Som tidligere kommentert, vil utviklingen i økonomiske data fremover være særdeles viktig for å predikere videre renteutvikling.


Både ISM tall og inflasjonstall fortsetter trenden fra forrige måned. ISM for industrien har kommet litt opp, men er fremdeles under 50 og signaliserer nedgang i økonomien. ISM for servicenæringen er fremdeles over 50, men kom ned fra forrige måling, så det er for tidlig å si at vi unngår tilbakegang. Inflasjonen fikk et lite løft fra 3% til 3,2 % på årsbasis, samtidig som at den viktigere kjerneinflasjonen kom ned til 4,7 %. Vi begynner også å se en svekkelse i arbeidsmarkedet, noe som her tolkes positivt.


I Norge kunne SSB melde om en nedgang på begge inflasjonstallene. Totalinflasjonen er kommet ned til 5,4 %, mens kjerneinflasjonen er kommet ned til 6,4 %. Det er for tidlig å si at Norge har fått kontroll på inflasjonen, noe også Norges Bank tok i betraktning når de på rentemøtet i august som ventet hevet renten til 4 %. De signaliserer videre en økning til 4,25 % på rentemøtet i september, noe som markedet er enig i. Markedet priser imidlertid en ytterligere økning til 4,50 % i løpet av høsten, så det ikke gitt at toppen kommer allerede på neste møte.


Aksjemarkedene var småtunge første halvdel av måneden, men fikk et løft siste perioden og endte så vidt i minus. For Oslo Børs sitt tilfelle, var kvartalsresultatene som kom i løpet av måneden på den negative siden, med flere skuffelser på resultatet enn positive overraskelser. Samtidig er det makrobegivenheter som drar markedet for tiden, så måneden ble ikke så ille som fryktet. Ellers er jo rentemarkedet og kredittmarginene på fine nivåer på tiden, så det er nok en del penger som har forlatt aksjemarkedet til fordel for omsider en høy renteavkastning sammenlignet med tidligere år.


Vi oppsummerer august med følgende data per 31.08. Amerikansk 10 åring ligger på 3,95 %. Norsk 10 åring er på 3,851 %. Norsk 10 års swap er på 3,99 %. Oljeprisen er på 86,78 USD. OSEBX var opp 0,86 % i august og er opp 5,60 % hittil i år, OSEFX var ned 0,53 % og er opp 6,33 % hittil i år. S&P 500 var ned 1,77 % og er opp 17,40 % hittil i år, mens NASDAQ var ned 2,17 % og er opp 34,35 % hittil i år.




Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page