top of page

Markedsrapport februar 2023

Ryktene om inflasjonens død var dessverre betydelig overdrevet. Markedene hadde gjennom januar måned fått troen på at inflasjonen var under kontroll. Snart skulle man igjen kunne få kontroll på rentene og vi kunne begynne å se frem mot rentekutt og ikke rentehevinger. Men så kom februar som viste oss at inflasjonen og faren for renteoppgang fremdeles var tilstedes.


Måneden startet med et rentemøte i Fed. Her ble renten hevet, som ventet, med 25 punkter til et nivå mellom 4,5 % - 4,75 %. Her ble det uttalt at inflasjonen var delvis på retur, men samtidig presiserte Powel at de ønsket heller å stramme til litt for mye enn for lite. Markedet valgte imidlertid å fokusere på det første og man fikk umiddelbart et fall i rentene og løft i aksjemarkedet. I dagene og ukene etter dette, har vi imidlertid sett at det ikke var så enkelt og Fed har uttalt seg flere ganger i ettertid at rentene nok må være «higher for longer». Etter dette har rentene kommet godt opp og markedene har blitt mer usikre på hvor og når toppen er, men i skrivende stund priser markedet inn en topp i september på nærmere 5,7 %.


Det har vært flere faktorer som har medført renteoppgang siste ukene. Vi har sett sterke arbeidsmarkedstall i USA, sterke service-ISM tall og ikke minst har inflasjonstallene overrasket på oppsiden. Europeisk kjerneinflasjon har løftet seg fra 5,1 til 5,2 %, tysk inflasjon falt mindre enn ventet og tilsvarende med amerikansk inflasjon som også skuffet markedene.


I Norge ble markedet tatt på sengen da SSB publiserte sine tall. Her fikk vi presentert en kjerneinflasjon på 6,4 %, mot markedets forventing på 6 %. Norges Bank på sin side hadde ventet 5,9 %. Totalinflasjonen kom inn på 7 %, kraftig opp fra 5,9 % i desember, så det var ikke overraskende at rentemarkedene reagerte umiddelbart. Forventningene til Norges Banks rentebane ble også umiddelbart justert oppover. Fra å være usikker på om det blir en renteøkning i juni, er nå dette mer eller mindre sikkert, samtidig som man også venter en økning i mai og kanskje også i september i tillegg til økningen man uansett hadde forventet i mars. En mulig rentetopp i Norge er nå plutselig oppe i 3,75 %, opp ett prosentpoeng fra dagens rente på 2,75 %.


Til tross for kraftig renteoppgang, har vi ikke sett de altfor store bevegelsene i aksjemarkedene. Enten tror ikke aksjemarkedene på at den store renteoppgangen vil vare, eller så kan vi risikere mer støy i aksjemarkedene når renten eventuelt biter seg fast på høye nivåer. «Higher for longer», som Powel sier, er noe aksjemarkedene ikke ønsker. Noen volatile dager har det vært, men totalt sett har det ikke vært for store bevegelser gjennom måneden. Enn så lenge sikter aksjemarkedene seg inn for soft landing og ikke videre inflasjon og påfølgende resesjon.


Vi oppsummerer februar med følgende data per 28.02. Amerikansk 10 åring ligger på 3,914 %. Norsk 10 åring er på 3,56 %. Norsk 10 års swap er på 3,55 %. Oljeprisen er på 83,89 USD. OSEBX var opp 3,8 % i februar og er opp 4,37 % hittil i år, OSEFX var opp 3,2 % og er opp 6,31 % hittil i år. S&P 500 var ned 2,61 % og er opp 3,40 % hittil i år, mens NASDAQ var ned 1,11 % og er opp 9,45 % hittil i år.Kommentare


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page